STRUČNI TIM ZA ZNANOST

Odbor za znanost dobio zamjenika predsjednika i veæi broj potpredsjednika

Dr. RADOSLAV MARIÆ IZABRAN ZA ZAMJENIKA

Na sjednici Odbora za znanost i tehnologiju Hrvatskog svjetskog sabora održanog 29. listopada 2004. godine u Zagrebu još jednom je pokazano da znanost ne priznaje, niti poznaje podjele. Osobno usavršavanje u znanstvenim disciplinama, a time i implementiranje znanosti i tehnologije u gospodarske tokove zemlje – potrebnije je nego ikad. I na ovome skupu koji je obilovao konstruktivnim prijedlozima iskristalizirala se je posvemašnja ljubav iseljene i domovinske znanosti porema Hrvatskoj i izražena zabrinutost nad buduænošæu buduæi da je ne kreiraju, kako je navedeno, vizionari, nego politièari ogranièenih moguænosti poimanja i prevaziðenih svjetonazora.

Odbor za znanost kao jedan od najvažnijih Odbora Hrvatskog svjetskog sabora na tragu je smjernica koje idu za tim da je pred nama vrijeme graditelja, a da destruktivnost i rušitelji moraju konaèno pripadati prošlosti. Zbog toga je i sam Odbor, u stvari kao i Sabor, razranao svoju mrežu uglednih znanstvenika koji su prihvatili takve ideje. Tako je za zamjenika predsjednika Odbora, gosp. Pavune imenovan docent dr. Radoslav Mariæ, a izabran je i veæi broj potpresjednika koji su ujedno i koordinatori za regije odnosno države svijeta gdje žive i rade. Tako je, na prijedlog predsjednika Hrvatskog svjetskog sabora, gosp.N. Šoljka izabrano

to za Europu Dr. Zdravko Radman i dr.sc. Branko Bošnjakoviæ, za Australiju dr. Mladan Petraviæ, za Hrvatsku dr. Ante Šakiæ, za Austrija dr. Adrijana Car, za Danska dr.sc. Peskir Goran, za Amerika dr. sc. Ljubomir Kordiæ, dr. sc Robiæ Srebrenka,dr. ban Dubravka,dr. sc. Knesaurek Karin dr. Neven Matasoviæ, Sarich Ivica Sunèica Canic i Hrvoje Tkalèiæ, za Francusku dr. Radman Miroslav, za Njemaèku Ivan Dikiæ i Davor Solter, za Italiju dr. sc. Miroslav Gaciæ, za Švedsku dr.sc. Branko Grisogono i za Velika Britanija dr. Marina Škrobica. Ovo, kako je naznaèeno i nije konaèan popis buduæi da se planira ukljuèivanje i drugih znanstvenika u djelatnost Odbora i samog Hrvatskog svjetskog sabora.

Ono što ohrabruje i èini ponosnim jeste èinjenica da sve ove znanstvene velièine i uglednici iskazuju nesebiènu spremnost da svojim djelovanjem doprinesu boljitku jedine nam domovine Hrvatske i svih njenih graðana.

 


NATRAG

INDEX