Zaključci sa drugog Opceg Sabora Domovinske i iseljene Hrvatske (Porec, 15,16, 17 rujna 2005.g) :


Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da pod hitno riješi i poboljša slijedece Zakone:

1. IZMJENA IZBORNOG ZAKONA

a) dijaspora
Smatramo da novi izborni zakon u RH nikako ne odgovara realnom stanju stvari s obzirom na gotovo isti broj Hrvata u domovini, kao i u iseljeništvu. Ustav RH predvida 10% -tno ucešce Hrvata van domovine u zakonodavnoj vlasti. Sadašnjim je Izbornim Zakonom to pravo izigrano. Tako imamo slucaj da danas iseljena Hrvatska ima cetiri zastupnika i to sve redom iz BIH (zar nije apsurd da Hrvate iz, recimo … Australije, zastupaju Hrvati iz BIH). U prošlosti, problem nije bio u broju zastupnika iz dijaspore, vec politicke manipulacije oko njihovih kandidatura. Takoder je bitna cinjenica da se hrvatski državljani sa prebivalištem u BIH, po Ustavu RH, ne mogu smatrati dijasporom pošto su konstitutivni narod države u kojoj žive. Stoga bi zastupnici iz dijaspore u Saboru RH trebali biti samo Hrvati koji žive izvan RH te BIH.
-Novi Izborni zakon takoder treba onemoguciti da politicke stranke registrirane u RH kandidiraju ili predlažu zastupnike iz iseljene Hrvatske, ukoliko ce oni biti na listi za izborne jedinice dijaspore.

b) sustav - HSSD smatra da je potrebno i inzistirati na direktnom glasovanju, pocevši od predstavnika mjesnih odbora, pa sve do župana.

c) izborne jedinice - Zalažemo se za smanjenje broja izbornih jedinica i samim time smanjenje politicara profesionalaca. Takoder se zalažemo za povecanje broja izbornih jedinica za dijasporu te da se one organiziraju po kontinentima.

2. ZAKON O POVRATKU HRVATA U HRVATSKU
Inicijativa po uzoru na rješenja Izraela i Irske. Treba donijeti Zakon koji ce Hrvatima izvan domovine omoguciti povrat izgubljene imovine te samim tim i povratak u Hrvatsku kao ravnopravnih gradana.


3. ZAKON O KRIMINALU NAPRAVLJENOM U PRIJETVORBI


- Bilo kakav kriminal napravljen u pretvorbi, koji je oštetio RH i njezino stanovništvo, treba se proglasiti veleizdajom, te se pocinioce mora pod hitno procesuirati, bez obzira koju državnu ili društvenu dužnost su obnašali ili se na njoj zatekli. Sam deklarativni stav o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi ne rješava ništa, ukoliko se ne poduzmu konkretni koraci.

- Kriminal nacinjen u pretvorbi HSSD treba se smatrati ratnim profiterstvom koje je žestok oblik ratnog zlocina. Takve ratne zlocince treba procesuirati u domovini, a ukoliko se pokaže da je prevelika moc optuženika u zemlji, može se proces prebaciti i u Haag.

- Svu imovinu stecenu protupravnom pretvorbom potrebno je zaplijeniti, te se sama pretvorba mora vratiti na pocetak.

- Zbog prevelike financijske moci privatizacijskih profitera predlažemo formiranje gradanske komisije za nadziranje provedbi, kako istražnih procesa, tako i samog tijeka sudenja. Predlaže se da komisiju cine bivši radnici oštecenih poduzeca.


4. ZAKON O BRANITELJIMA

- Potrebno je osigurati pocasni status braniteljima te ih ukljuciti u politicki život Hrvatske. Takoder treba zbrinuti obitelji branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, sukladno standardima modernih zapadnih zemalja u omjeru sa brutto nacionalnim dohotkom.
- Preciznije definirati kriterije za dobivanje statusa branitelja i omoguciti im pravedno osiguranje egzistencije.
- Provesti reviziju raspodjele prava branitelja, pogotovo onih s invaliditetom.


5. ZAKON O OBUSTAVI PRODAJE NACIONALNE IMOVINE


Treba ga donijeti pod hitno te kao takav mora ostati na snazi dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji.

a. Novi zakon o privatizaciji treba omoguciti stvarateljima nacionalne vrijednosti da ostvare pravo na nacionalno bogatstvo. Nipošto ih se ne smije razvlastiti te sa tom njihovom imovinom dalje trgovati.
b. Zabraniti prodaju nacionalnog bogatstva na nacin da se politickim institucijama oduzme pravo prodaje. Maksimalna dopuštena metoda kojom bi se nadalje smjeli služiti je koncesija.
c. Zabrana prodaje zemljišta uz more i dr. površina od strateškog interesa ( odnosi se na vec prodane objekte smještene na državnom zemljištu). Umjesto prodaje neka se daju u najam vlasnicima objekta.

6. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE treba iznaci modus za osiguranje kvalitetnog, besplatnog, cjelodnevnog TV-programa namijenjenog Hrvatima izvan domovine. Takoder se traži i da ustupi jedan TV i radio kanal Hrvatima izvan domovine koji ce oni uredivati te tako uspostaviti kvalitetniji kontakt sa Hrvatima u domovini.


7. ZAKON O PRAVOSUĐU


- Pravosude se mora osposobiti za brzo i efikasno obracunavanje s krupnim i organiziranim kriminalom. Potrebno je uvesti program zaštite sudaca, tužitelja i krunskih svjedoka.
- Potrebno je korigirati zakone u pravosudu u smislu brzog rješavanja sporova i kriminalnih djela.
- Svim pravosudnim organima potrebno je uvesti jaku unutarnju kontrolu.


a. TREBA STROGO ODVOJITI ZAKONODAVNU, SUDSKU I IZVRŠNU VLAST
- omoguciti da svaki stup vlasti funkcionira nezavisno sukladno ovlastima, a na temelju Ustava i Zakona
b. STROGA DEPOLITIZACIJA SUDSTVA, POLICIJE VOJSKE I DRŽAVNE UPRAVE
- glavni kriterij za zapošljavanje u tim službama mora biti sposobnost

c. SKIDANJE IMUNITETA SABORSKIH ZASTUPNIKA PREPUSTITI
PREDSTAVNIKU SUDSKE VLASTI umjesto da o tome glasa Sabor. Poznato je zbog kojih razloga je imunitet dan. U svim ustalim slucajevima automatski se briše.


8. TREBA VRATITI OSTAVINSKE RASPRAVE U NADLEŽNOST SUDA

-Prenošenjem nadležnosti na Javne bilježnike cijena rješenja povecana je za cca. tridesetak puta. Nedopustivo i neodgovorno, abnormalno povišenje ima za posljedicu da siromašni nasljednici cesto nisu u stanju platiti uslugu kako bi Zakonom naslijedeno i pripisali sebi u vlasništvo. Troškovi Bilježnika katkad premašuju naslijedenu vrijednost.


9. PO PITANJU PRAVA HRVATA IZVAN DOMOVINE inzistirati da im države u kojima žive osiguraju ista prava kao što RH osigurava prava pripadnicima tog naroda u Hrvatskoj.


10. VLADA RH TREBA NACI NACIN DA U DOMOVINU VRATI NOVAC IZNESEN U PORATNOM RAZDOBLJU ( prema nekim tvrdnjama radi se o iznosu od 20 – 30 milijardi dolara)


11. U MINISTARSTVIMA RH ORGANIZIRATI UREDE ZA RAD S ISELJENOM HRVATSKOM


12. PREDLAŽEMO SMANJENJE BROJA POSTOJECIH ŽUPANIJA NA CETIRI
( u Zakon o teritorijalnom preustroju RH unijeti kriterije po kojima svaka opcina treba imati na svom podrucju sud, katastar, zemljišno – knjižni odjel i urbanizam. Nepostojanje istih vraca ih u kategoriju niže).


13. TREBA DONIJETI GENERALNI URBANISTICKI PLAN HRVATSKE TE S NJIM USKLADITI URBANISTICKE PLANOVE SVIH ŽUPANIJA


14. UKINUTI OBAVEZU PLACANJA DOPRINOSA INSTITUCIJAMA ( turistickim zajednicama, komorama, slivnim idr. vodama …)
- Prepustiti ih tržištu, drugim rijecima ostaviti clanstvu na slobodnu volju prosudbu nalaze li ili ne u njima interes.


15. POJEFTINJENJE DRŽAVNOG APARATA

Preporucamo strategiju veceg prepuštanja zarade privredi i radništvu. Ujedno smatramo da manipulacija kojekakvim novcanim poticajima ne vodi dobrome jer povecava birokratski aparat, otvara vrata mešetarenju zaposlenošcu radnickog sloja ( radnici se otpuštaju pa nanovo zapošljavaju kako bi se dobio poticaj) isl. Sve to samo pojacava klimu nezadovoljstva i nesigurnosti u Zemlji.


16. USKLADA KRIVICNOG S PREKRŠAJNIM ZAKONIKOM

Nedopustivo je toliko povecavati iznose kazni za prekršaje (ulaze u proracun a ne oštecenoj strani) dok istovremeno dosudene odštete stvarnim žrtvama iznose minimalno, te gotovo da se za grube prevare i zlocine spram stanovništva i ne odgovara.


POGOVOR:

Hrvati u domovini i izvan domovine trebaju zajednicki preuzeti inicijative u svoje ruke, kako bi ponovo zavladali svojim teritorijem i odlucivali o vlastitoj sudbini.
Hrvati kao narod moraju naci nacina kako mijenjati sebe, svoj odnos prema naciji i prema državi Hrvatskoj. Zajednicki trebamo štititi opci interes, koji je ujedno i preduvjet za zaštitu naše vlastite individualnosti. Jedino slijedeci put razuma i ljudskosti otvaramo vrata izlasku iz ove teške moralne i gospodarske krize u kojoj živimo.

Koordinator:
Niko Šoljak prof. ing.
 

 

 

 

INDEX