OTVORENO PISMO SABORU I VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

 

Broj: 01-18/2007.

Poreč, 14.travanj 2007.godine.

                                                                                   

                                                  REPUBLIKA  HRVATSKA

                                                 Saboru Republike Hrvatske

                                                   Vladi Republike Hrvatske

 

Predmet:  Regionalna  podjela  Hrvatske.

 

 

Poštovani !

 

            Mnogo se špekulira  koristeći  zahtjeve Europe te interese pojedinih grupa i skupina, što smatramo štetnim za Hrvatsku i Hrvatski Narod.

 

            Molimo Vas da se pokrene postupak i u Hrvatskoj kao takvoj  evidentiraju četiri  područja eventualno pet. Dalmacija kao područje je nedjeljiva, povijesno, ekonomski i kulturno čini jedinstvenu cjelinu kojoj je interes povezivanje sa Zagrebom i Zagreba preko Jadrana s Italijom i putem Jadrana s čitavim svijetom, a središte Županije s glavnim gradom je Split. Istra je nedjeljiva i zajedno s Rijekom i otocima sve do Senja čini povijesno- ekonomsku i kulturnu cjelinu s glavnim gradom Rijekom. Zagrebačka regija s glavnim gradom Zagrebom čini jedinstvenu cjelinu s okolicom i središtem Zagrebom kao glavnim gradom Hrvatske. (Eventualno može biti četvrto područje) Osječko područje ima svoju ekonomsku i kulturnu cjelinu sa svojim glavnim gradom

Osijekom. Ta područja trebaju biti ne samo statistička nego administrativno-politička tako da imamo četiri ili pet županija umjesto sadašnjih 26.
 

-2- 

O b r a z lo ž e nj e

 

            Hrvatski Svjetski Sabor raspravljajući o preustroju Republike Hrvatske 21-23. svibnja 2002. godine utvrdio da je za Hrvatsku najbolje rješenje 4 ili eventualno pet područja. Taj prijedlog upućen je Saboru i Vladi RH ,objavljen u Zborniku Sabora i u medijima. Taj zahtjev upućen Naslovu prije pet godina nije dat na raspravu niti su se o istom očitovali. Sada obnavljamo po treći put naš Zahtjev,  te  ponovno molimo Sabor i Vladu RH da o prijedlogu Hrvatskog Svjetskog Sabora pokrene raspravu i isti usvoji.

 

            Pozivanjem  na zahtjeve Evrope da nam Evropa ne dozvoljava nego tri regije je notorna neistina. Prema evropskim načelima jedno područje ili regija kako ga oni zovu treba imati najmanje 800 tisuća stanovnika. Hrvatska ima 4,3 milijuna stanovnika  podijeljeno sa  4 je milijuna i više, a podijeljeno sa 5 opet je više od 800 tisuća koliko je načelni minimum po Evropskim standardima.

 

 Hrvatski Svjetski Sabor  kao jedinstvena organizacija Domovinske i iseljene Hrvatske je prethodno provela  raspravu o regijama u RH, te je prijedlog o 4 regije koji je iz te rasprave izašao znanstveno utemeljen, povijesno utvrđen kao jedno od najboljih rješenja. Nekoliko puta na Hrvatskom Svjetskom Saboru postavljeno je pitanje tko u je u Vladi i Saboru RH  taj prijedlog ignorirao (bacio u koš) ?Tko je taj koji navedeni  prijedlog nije htio dati na raspravu? Sada nakon 5 godina to je drugorazredno pitanje, treba ići naprijed i vidjeti što se sada u danom momentu može popraviti.

            Upravo 21. svibnja ove Godine  navršava se pet godina od kada je dat taj prijedlog. Danas kada se ponovno aktualizira pitanje preustroja RH, obnavljamo prijedlog ovim otvorenim pismom  Saboru i Vladi RH. Sa molbom da navedeni prijedlog stave na raspravu  te isti usvoje .

 

            U nadi da ćete prijedlog Hrvatskog Svjetskog Sabora staviti na dnevni red Vlade i Sabora RH i isti usvojiti

 

unaprijed Hvala uz cijenjeno štovanje

                                                                       

                                                                                    Predsjednik:

                                                                                    Niko Šoljak prof. ing.

 

Dostaviti:

1)Vlada RH

2) Sabor RH

3)Arhiv