Povodom nedavnog povratka iz Australije Predsjednik Hrvatskog Svjetskog Sabora  Niko Šoljak, u intervjuu za portal sasvim otvoreno govori o dosadašnjem tijeku, ali i o određenim preprekama u realizaciji programa jedinstvene organizacije  domovinskih i izvan domovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda.

 P. Gosp. Šoljak nedavno ste se vratili iz Australije, to je Vaš treći put. Možete li nešto reći o odnosima i organizaciji Hrvata u Australiji od Vašeg prvog posjeta do danas?

0. Bio sam u Australiji jednom prije Domovinskog rata i dva puta nakon oslobođenja Hrvatske. Nažalost odnos prema Hrvatima i između Hrvata ostao je isti. Prije Domovinskog rata Hrvati su bili podijeljeni prema ideologijama, čak bih rekao  bili su jedni  prema drugima, pri čemu je tadašnja  Jugoslavenska diplomacija , ali mora se reći da su ipak bili organizirani.

            Nakon Domovinskog rata, podjele po ideologijama su nestale, ali nažalost ideološke podjele su  zamijenjene  podjelama po strankama.

Mnoge su Hrvatske udruge i organizacije prestale sa radom, kažu da je takva inicijativa  dolazila od hrvatske službene politike, koji su to pravdali sa rečenicom : Izgubljen je interes za organiziranje Hrvata. Mnoga društva su raspuštena, organizacije nacionalni interes je izgubio poticajnu snagu organiziranja. Takvim razmišljanjima su  pridonosile vijesti iz Hrvatske o pljački vlastitog naroda, o pljačkanim  pojedincima povratnicima iz dijaspore koji su  prodali imovinu vani i sa kompletnom ušteđevinom došli u Hrvatsku. Uložili novac u hrvatske banke sa puno ljubavi, domoljubskog naboja i sreće što mogu živjeti i raditi u svojoj državi Hrvatskoj. Kako znate mnogi su povratnici prevareni, njihov novac putem banaka je opljačkan, većina je ostala bez ičega te se morala vratiti od kuda su i došli, te početi iz početka kako su počeli prije više desetina godina.

            Nacionalni ponos i san o Hrvatskoj državi preko noći se srušio kao kula od karata. To negativno ozračje i ljaga koja je pala na sve Hrvatske političare svakim danom je više i više prisutna i tu se stvari nisu poboljšale do dana današnjeg, naprotiv dobili su još veće dimenzije.

P. Ako je to tako, kako onda tumačite Vas susret sa Hrvatima Australije, koji je u medijima okarakteriziran kao veličanstvenim; citiram izvješće NOVE HRVATSKE ?

O. To je istina, na tom veličanstvenom skupu svi su sudionici zračili srećom, ljubavlju i jakom željom da pomognu u stvaranju zajedništva Hrvata (od njih neki su se vozili avionom pet sati da bi došli na taj sastanak), što se rijetko doživi. To je dokaz da se Hrvati nisu odrekli svog nacionalnog identiteta ni svoje Države Hrvatske. Izvan domovinski Hrvati shvaćaju poteškoće mlade države Hrvatske ,spremni su sve oprostiti ukoliko to vodi i daje tračak nade da će sutra biti bolje. To je dokaz da na Hrvate Australije Hrvati u Hrvatskoj i država Hrvatska mogu računati. Za sve vrijeme trajanja skupa vladala  je otvorena samokritičnost, iskrenost, tolerancija i međusobno uvažavanje  bez ijedne trunke mržnje  prema bilo kome .

            Rasprave po temama su vođene konstruktivno na visokom intelektualnom nivou gdje su sudionici dokazali da vladaju znanjem i informacijama kako o stanju nacije tako i o gospodarskoj i političkoj situaciji u Hrvatskoj. su od želje da se pokrene proces zajedništva da se stvore uvjeti kako bi oni svoje znanje i kapital  zajednički sa Hrvatima iz Hrvatske mogli iskoristiti za boljitak Hrvatske , pitajući se zašto ih Hrvatska Vlada ne prihvaća i  ne koristi njihovu spremnost za pomoć

p.  Ako odnosi između vlasti u Hrvatskoj i Hrvatima Australije  nisu na nivou,  a kažete da nisu, što  mislite tko je za to kriv ?

Koji Predsjednik, koja Vlada RH?

O. Da bi se djelomično moglo odgovoriti na veoma kompleksno Vaše pitanje moramo se vratiti barem u našu noviju povijest.

Greške su napravljene na početku.  Prvi predsjednik i  prva Vlada, a kasnije i svi njihovi nasljednici  nastavili su po istom receptu, samo u drugom pakovanju. Prvi Predsjednik Države Hrvatske Dr. Franjo Tuđman je najsvjetliji hrvatski lik naše povijesti , nešto najljepše što se Hrvatskom Narodu moglo dogoditi, a to je  da smo njegovom mudrošću, sposobnošću i objedinjenjem domovinske i iseljene Hrvatske ostvarili višestoljetni san Hrvata -Zahvaljujući toj snazi, dobili smo Državu  Hrvatsku.

P. Nije li sadašnja Vaša tvrdnja o Predsjedniku dr Franji Tuđmanu u suprotnosti sa Vašim objavljenim tekstovima kao sto je onaj 1993. godine u otvorenom pismu Tadašnjem predsjedniku Vlade Gosp. Mateši gdje oštro kritizirate Predsjednika i Vladu i  tražite da se poništi Zakon o privatizaciji i donese novi. U obrazloženju kažete > Hrvatskom Narodu su napravljene dvije nepravde:  1945. kada se uzimali jednome, a davali većini. Danas je to još veća nepravda uzima se većini i daje jednome odabranome>. Ili onaj Vaš tekst pod nazivom . U to vrijeme dr. Tuđman je bio predsjednik Države Hrvatske i to sa veoma velikim ovlastima kao predsjednik.

O. Točno, on je bio Predsjednik RH i  vjerojatno je za puno toga  odgovoran. Osim toga osobno ne znam puno toga, mogu pretpostavljati, ali ne znam zašto je  napravljen jaz između domovinskih i iseljenih Hrvata i između ostalih  pet kardinalnih greška, kojima je kao predsjednik  Države Hrvatske i noprkosnoveni vođa u (najblaže rečeno) bio suglasan sa njima , a to su:

P.Koje su to greške?

O. Prva greška,. Hrvati izvan domovine su odbačeni kao strano tijelo koje više Hrvatima i Hrvatskoj ne treba. Jaz nastaje već 1992. godine te se on iz dana u dan povećava tako da je danas mnogo veći nego što je bio prije Domovinskog rata. Hrvati u Hrvatskoj su ostali sami bez moralne i financijske podrške Hrvata izvan Hrvatske.

Druga greška..Preko noći Društveno vlasništvo je pretvoreno u Državno i time  Hrvatskom Narodu i državi Hrvatskoj napravljena nepopravljiva i nenadoknadiva šteta.

Treća Osobna izjava Dr. Tuđmana da u Hrvatskoj treba biti 200 bogatih obitelji,  što su ratni profiteri () shvatili kao mig da zgrabe što više mogu i baš oni budu jedni od tih 200 bogatih obitelji. Donose se Zakoni kojima se kriminal svodi pod Zakonske okvire.

Četvrta Braniteljima se nije smjelo dozvoliti da osnivaju više braniteljskih udruga. Hrvatski Branitelji su jedna jedinstvena organizacija sa jednakim pravima i obavezama .Tu najsvjetliju piramidu moralne vrijednosti Hrvatska je trebala organizirati u jednu jedinstvenu  organizaciju koja će znati čuvati i sačuvati Hrvatske  nacionalne interese i nezavisnost Države Hrvatske.

Petza Izvršena je destrukcija sistema sa ključnih mjesta Zakonodavne, Sudske i Izvršne vlasti; smjenjuje se stručni kadar i dovodi , što vlastodršcima osigurava zaštitu i nesmetano   Vlastitog naroda i Vlastite države Hrvatske. Trebali smo slijediti primjer Slovenije, koja je sačuvala svoj stručni kadar i prilagodila  ga potrebama Države  Slovenije.

P. Možda smo bili prisiljeni od međunarodne zajednice.

O. Naveo sam greške, posljedice tih grešaka osjećamo i osjećat ćemo Bog zna do kada. Neznan, razlog je vjerojatno  u našem hrvatskom jalu i što mi Hrvati  želimo da sve sa nama počinje i završava ,tako da je postalo da sve što je bilo prije ne vrijedi, a kada smo mi sve je . Ako mi nismo, opet ništa ne vrijedi. Nije zanemariv naš odnos prema nama samima, nama je svatko bolji od nas samih. Mi jednostavno svoje vrijednosti ne cijenimo! Jednostavno rečeno više cijenimo tuđe nego naše zlato. Mi moramo za 180 stupnjeva mijenjati sebe i svoj odnos prema sebi, svom narodu i svojoj Državi Hrvatskoj.

P. Hrvatska ima institucije sistema koje štite interes naroda i Države ,zar smatrate da oni ne obavljaju svoj posao kako bi trebali?

O. Revizijom koju je provela Saborska komisija utvrđen je kriminal kod 97 % privatizacije. Utvrđeno je također da se kriminal prema Hrvatskom Narodu i Državi Hrvatskoj treba  sankcionirati. Godine 2002. Hrvatski Svjetski Sabor upućuje  Vladi i Saboru Republike Hrvatske prijedlog da se donese Zakon kojim kriminal ako je napravljen u privatizaciji ne zastarijeva. To je ratni zločin protiv Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske. Kako znate sankcija nema Kriminal kod privatizacije je postao normalan. Između pošteno stečenog bogatstva i pljačke putem privatizacije stavlja se znak jednakosti sto je nepravda koja ne može biti dugog vijeka...

P. Da li imate saznanja da je Vlada ili Sabor RH raspravljali o Prijedlogu Hrvatskog Svjetskog Sabora?

O. Nemamo nikakvih saznanja i na prijedlog nikad nismo dobili nikakav odgovor, ali se iskreno nadamo da će jednog dana Sabor Republike Hrvatske o tome raspravljati i donijeti Zakon kojim će pljačku Hrvatskog naroda i Države Hrvatske  proglasiti ratnim zločinom, jer  to je ratni zločin učinjen  prema Hrvatskom Narodu i Državi Hrvatskoj.

P. Na osnovu čega ste uvjereni da će se takav Zakon donijeti ?

O. Na osnovu činjenice da su Hrvati u Hrvatskoj i u svijetu svjesni svoje povijesne odgovornosti prema palim žrtvama za državu Hrvatsku, prema sirotinji i invalidima Domovinskog rata u Hrvatskoj i u svijetu, prema sebi samome, svojoj djeci i budućim pokoljenima. Trebali ste biti na skupu Domovinske i iseljene Hrvatske sa Predsjednikom Vlade i predsjednicima parlamentarnih stranaka koji je održan u Zagrebu 19.5.2006 te na skupu u Las Vegasu, a posebno na skupu U Sydeny-u i Perth-u ove Godine u veljači, svugdje se ističe slijedeće:  preduvjet za budućnost Hrvatskog Naroda  je da se kriminal i kriminalne radnje   sankcioniraju Zakonom,  a  od Boga će sigurno biti sankcionirane..

            Prije par godina imali smo  3 saborska zastupnika koji su podržavali program HSSD-a putem kojeg se objedinjuje Domovinska i Iseljena Hrvatska, pomogli su koliko su mogli da se program Hrvatskog Svjetskog Sabora realizira. Danas imamo 35 saborskih zastupnika .Nadamo se da u novom sazivu Državnog  Sabora Republike Hrvatske neće nitko moći biti saborski zastupnik ako ne podržava zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske i na izbornim skupovima morat će se izjasniti  o programu Hrvatskog Svjetskog Sabora kojem je osnovni zadatak objedinjenje domovinske i iseljene Hrvatske. Koji kandidat taj program ne bude podržavao vjerujte Hrvatski Narod mu neće pokloniti povjerenje i on neće moći biti Saborski zastupnik  Hrvatskog naroda. Hrvati su pretežno Kršćani, a kršćanstvo počiva na pravdi, humanizmu i pomoći drugima, uživajući u svojoj i u tuđoj sreći, bogatom i zdravom duhu  bez kojeg nema zdravog tijela. Hrvatski duh  ne može biti zdravo u trulom tijelu. Hrvatsko tijelo je trulo ono se mora očistiti. Vjerujte očistiti će se.

P. U svijetu ima mnogo Klubova i organizacija  Hrvata,  a Vi stalno napominjete  da Hrvati ipak nisu organizirani! Možete li objasniti?

O. U pravu ste. Samo u Australiji ima 250 klubova i organizacija Hrvata. Oni rade koliko mogu  i u granicama njihovim mogućnostima promiču i čuvaju svoju kulturu, jezik, hrvatske  nacionalne vrijednosti .Imate veoma svijetlih primjera kao što je Gospodin Dennis Valcich koji u najluksuznijim hotelima Australije i to u svim gradovima organizira predstavljanje Hrvatskih jela i pića .Osam dana  u tim hotelima konzumiraju se jela i pića iz Hrvatske. Pod Hrvatskom zastavom Hrvatski diplomati, skupa sa predstavnicima Austarlijske Vlade otvaraju te festivale, pjevaju se Hrvatske pjesme. Te dane u tim hotelima . Dennis Valcich  je izdao prvu hrvatsku kuharicu na engleskom jeziku, putem koje je  predstavio Hrvatska jela i pića. Vise Gosp. Valcich pridonosi promidžbi Hrvatske na australijskom tlu nego ijedna hrvatska institucija. Država Hrvatska troši silne milijune  novaca,  a na tlu Australije ima veoma mali dio predstavljanja Hrvatske. Isto tako Predsjednici Hrvatskih klubova i organizacija su istinski hrvatski domoljubi, čuvari hrvatskog jezika i kulture, koji troše svoje vrijeme i  novac kako bi te zajednice kako tako funkcionirale.

To su divni ljudi, iskreni vrijedni istinski Hrvati. Nažalost od nikoga nemaju pomoći. Za  Državu Hrvatsku oni kao da i ne postoje. Hrvatsku politiku prema tim ljudima treba mijenjati i pomoći im da se oragniziraju i zajednički na nivou svijeta tražiti najbolja rješenja kako za Hrvatski Narod, tako i za Državu Hrvatsku. Tu bi se mogli ugledati na Irsku:  Vlada Irske je financirala i organizirala  svoj narod izvan Irske i zajednički su  se uključili za dobrobiti Irske, koja je tim potezom napravila gospodarsko čudo .Hrvatska Vlada taj hrvatski rudnik zlata, pun znanja i iskustva naših iseljenika, nikako da pomogne organizirati ,  nikako da to ljudsko i materijalno bogatstvo  usmjeri u razvoj ljudskih i materijalnih dobara Naroda i Države Hrvatske.

P. Mnogi povratnici su se obogatili na račun građana Hrvatske. Zar nas opet ti povratnici neće opljačkati? Danas ti ljudi koji su se obogatili pretvorbom dobro žive Mislite li da će se oni lako odreći tih užitaka?

O. Postavili ste dva pitanja: prvo točno je da su se i neki povratnici obogatili na račun Hrvatske Države i danas se neki bogate na isti način. To je moguće jer Hrvati izvan domovine nisu organizirani, njihov glas se ne čuje. Oni dosta znaju i puno toga mogu spriječiti ,  ali nemaju uvjete da to spriječe. To treba mijenjati! Njihov glas se mora čuti. Drugo :  Ti ljudi koji su opljačkali Hrvatski Kažete danas uživaju u bogastvu stečenom pljačkom. Ne slažem se sa Vama da oni uživaju, oni prividno uživaju uvjeravajući sebe i druge da su oni bogovi koji sve znaju. Ne, oni ne uživaju, oni su za  žaljenje, oni su prazni u duši, boje se svoje vlastite sjene. Imaju pun džep novaca, ali njihovo tijelo je prazno jer oni nemaju dušu, a tijelo bez duše je mrtvo i prije fizičke smrti. Prema tome, tim ljudima ne treba zavidjeti. Njih treba žaliti i ne dao Bog biti na njihovom mjestu.

P. Toliko spominjete Zajedništvo domovinske i Iseljene Hrvatske, možete li konkretno navesti institucije i pojedince tj.  pomagače pri realizaciji tog programa?

O. Što se tiče institucija sistema  RH većina  program zajedništva Hrvata doživljavaju da je uperen protiv njih samih i njihove individualnosti. Oni sebe poistovjećuju sa  državom Hrvatskom i sve što oni sami ne pokrenu ne vrijedi. Svaku inicijativu koja na bilo koji način vodi ka istini proglašavaju (štiteći sebe) neprijateljskom prema državi Hrvatskoj. Oni su Bogovi, a zna da  se bogovi su . Nažalost na čelu mnogih institucija su ti ljudi. Poštenje i pravda njima ne ide u prilog. Oni koji su za moral i moralne norme kao mjerilo vrijednosti čovjeka danas su u manjini i  nemaju snage da se usprotive većini, <šutke> daju podršku, jer se boje za svoj posao i za svoj kruh, jer je praksa pokazala da svaki onaj koji pokuša istinu iznijet na vidjelo po glavi. Kriminalci su  sposobni učiniti još veći kriminal kada je ugrožena njihova  osobna egzistencija. Time se vješto utura strah, ljudi potaju sebični, ravnodušni društvo tone u apatiju, beznađe,  nemoć pojedinca, kojeg se toliko osiromaši da se jedva uspijeva preživjeti za nadgradnju nema vimena. Jedva uspije brinuti za samog sebe, za svoju obitelj,  dok  opće dobro društva prepušta političarima. Upravo je to želja  svakog političara da vlada pojedincima i društvom.. Sudbina društva i pojedinaca je time indirektno bačena u ruke na milost i nemilost političarima. Moramo znati da  bez zaštite  općeg dobra nema ni zaštite naše individualnosti. Nažalost to se često zaboravlja.

P. Što je sa Hrvatskom Diplomacijom? Koliko oni pomaže Hrvatskom Svjetskom Saboru?

O. Hrvatska diplomacija je specifična kako po ideologijama tako i po moralnim vrijednostima. To je mlada diplomacija naslijeđena od bivše države tako da imamo dvije različite grupacije.

Jedni nesebično pomažu, organizatori su skupova i u njima konstruktivno učestvuju. Zajedno sa Hrvatima u tim gradovima i državama traže rješenja,  čuvaju ugled i istinski se brinu za interese Hrvatskog Naroda i   Države Hrvatske.

Drugi ne žele sa HSSD-om  ni kontaktirati, nema ih nigdje, oni praktično nemaju nikakve veze sa Hrvatima u tom gradu i državi  i prema Hrvatima se odnose gore nego što se je odnosila diplomacija bivše Jugoslavije.

P. Kako je to moguće kada imamo jedno Ministarstvo Vanjskih Poslova, jednu vanjsku politiku?

O. Nažalost stvarnost je takva, jer ljudi u diplomaciji ne idu na osnovu njihove nacionalne i moralne i stručne vrijednosti ,  nego po podobnosti. Nama kao narodu trebati će dosta vremena da dođemo do toga da Hrvatska diplomacija uistinu bude hrvatska.

P. To što ste naveli dvije ekstremne skupine treba zabrinuti svakog Hrvata. Možete li  konkretno navesti neke diplomate  koji pripadaju jednoj ili drugoj  skupini?

O. O Imenima je veoma nezahvalno govoriti. Vjerojatno mnogi od njih imaju zato opravdanje,  ali ti ljudi će se sami prepoznati. Hrvati izvan domovine ih znaju, pišu o njima, te  otvoreno ih prozivaju te daju informacije Ministarstvu Vanjskih poslova RH. Sretna je okolnost da svakog dana je sve više i više Hrvatskih Diplomata koji su istinski za Hrvatski Narod i  Državu Hrvatsku, i koji pomažu kod realizacije programa Hrvatskog Svjetskog Sabora, jer je to i njihov program, a sve manje i manje je onih kojima se kosa na glavi diže pri samom spomenu Hrvatica ili Hrvata, a kamoli da provode program zajedništva Hrvatskog Naroda.

Vjerujemo da ih za par godina  više neće ni biti.

P. Godinama ste među Hrvatima sa svih kontinenata. Znate li kakvo je njihovo mišljenje o ulasku Hrvatske u Europsku Uniju?

O. Hrvati izvan domovine imaju više informacija od Hrvata u domovini, imaju više saznanja o globalnoj politici i  intenzivno prate zbivanja. Oni znaju da svako udruživanje mora biti korak naprijed, ali su svjesni da  treba njegovati dobro susjedni odnosi među narodima i državama svijeta. Oni znaju da  Hrvatski Narod mora biti prijateljski raspoložen prema svim narodima i narodnostima svijeta. Na tom području nikad ne radimo dobro da ne bi trebalo raditi još bolje. Hrvati izvan domovine su svjesni svoje uloge u tome, oni znaju koliko su oni spona u  povezivanju naroda svijeta sa različitim kulturama ,vjerama i običajima. Na njihovu pomoć Hrvatski Narod u Hrvatskoj i hrvatski političari mogu uvijek računati. Kada je u pitanju ulazak Hrvata u Europsku Uniju oni su tu realni i znaju sto će to značiti.  Hrvatska država  je tek izišla iz jedne zajednice i sada želi ući  u drugu..

            Hrvati u svijetu smatraju pogubno za državu Hrvatsku i cjelokupni Hrvatski Narod sadašnji brz i nepromišljen ulazak u Europsku zajednicu. Hrvatska je dio Europe, Europi pripada i treba biti sastavni dio Europe , ali ući u Europsku Zajednicu treba tek onda kada mi u Hrvatskoj pometemo prašinu koja se je ispod tepiha toliko nakupilo da nama treba nekoliko godina da to očistimo .Prije ulaska u bilo kakve   Hrvatski Narod mora Državu  Hrvatsku osposobiti za život, dovesti je na taj nivo da nikakva udruženja i zajednice ne mogu uzdrmati temelje njene državnosti, njene samostalnosti, niti  dovesti u pitanje opstojnost Države Hrvatske.

             Mišljenja su ,a to je stav  HSSD-a  i mene osobno, da Hrvatska kakva je danas nije spremna za ulazak u Europu Uniju. Mi pripadamo Europi,  Europa treba biti naša sreća, a ne nesreća. Za tu sreću se mogu izboriti samo zajednički domovinski i izvan domovinski pripadnici Hrvatskog Naroda. Ponavljam kao papigaj : Preduvjet opstanka Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske je Zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske. Mi do tog zajedništva  moramo doći, ne samo u vrijeme opasnosti i rata, već u vrijeme mira. Ne dopustimo da se hrvatska povijest stalno ponavlja. Ujedinimo se u ime naših poginulih žrtva i u ime svih koji su patili za Hrvatsku a za nas za sadašnje i buduće generacije.!

P. Kakva je suradnja sa medijima? Prate li oni rad Hrvatskog Svjetskog Sabora?

O. Hrvatska televizija kao informativna  sila koja pokriva 95 % informativnog prostora nema u svom programu zajedništvo domovinske i Iseljene Hrvatske, a što nije u programu onda to nema ni prostor. Vladajuća garnitura ljudi na hrvatskoj  televiziji  nemaju interes za program putem kojeg se objedinjuje domovinska i iseljena hrvatska. i taj program  ne prate. Čast  iznimkama. Tako je o putu delegacije  Hrvatskog Svjetskog Sabora Izraelu posvećeno 5 minuta ,dok skupu u Zagrebu ,Sydney-u i Perth-u nisu ni jednu sekundu bez obzira što su ti skupovi po programu, sadržajno po kvaliteti i kvantiteti  učesnika bili interesantni za hrvatske građane, posebno za Hrvate izvan domovine. Hrvatima u domovini i svijetu te informacije  su uskraćene. Hrvatski tisak veoma malo objavljuje , nedovoljno u odnosu na potrebe Hrvata u domovini i svijetu.

Hrvatske novine koje se tiskaju izvan Hrvatske redovito prate rad Hrvatskog Svjetskog sabora

Vjerujemo da će jednog dana Hrvatski radio i televizija i drugi mediji u Hrvatskoj u svoje programe uvrstiti program koji će se baviti temom zajedništva Hrvatskog Naroda te povezivanjem  domovinske i iseljene Hrvatske. Hrvatska Vlada i Hrvati u domovini moraju prihvatiti Hrvate izvan domovine kao sastavni dio Hrvatskog Naroda .Hrvatski Narod je jedna jedinstveno biće  bez obzira gdje žive i rade. Isto tako vjerujemo da će jednog dana Hrvatski Narod dobiti Vladu  koja će moći znati i hitjeti Hrvate izvan domovine prihvatiti kao sastavni dio  Hrvatskog Naroda, sa istim pravima i obavezama.

P. Kroz razgovor ste rekli da je prošlo sedam godina od osnivanja HSSD-a, da niste zadovoljni sa realizacijom programa Hrvatskog Svjetskog Sabora. Zašto se taj program brže ne realizira?

O. Da bi djelomično odgovorio na Vaše pitanje moramo se vratiti u povijest Hrvata jer je to osnova svih naših  nedaća, a i budućnost je djelomično uvjetovana prošlošću.

Hrvati su bili napadnuti u Drugom svjetskom ratu, ali smogli su snage i pobijedili antifašizam, i iz toga rata izašli kao pobjednici, a ustvari praktično su proglašeni i bili 45 godina gubitnici. U Jugoslaviji je bilo evidentirano 750 ratnih zločinaca-fašista, nijedan nikad nije bio kažnjen niti mu je suđeno, iako je bivša Jugoslavija službeno to stalno tražila. Da apsurd bude veći njima danas talijanska vlada  dodjeljuje odlikovanja.

U Domovinskom radu Hrvati su opet bili napadnuti od srpske agresije koja je željela okupirati hrvatsko tlo, opet su Hrvati pobijedili , došli do svoje države i opet su gubitnici dok hrvatski heroji oslobodioci trunu u zatvorima Haaga (u Europi, onoj istoj Europi koja je uvela embargo na oružje za vrijeme domovinskog rata i time nam oduzela pravo na obranu). Danas nam sude zato što smo pobijedili i to bez njihove pomoći.

            Hrvati su prva nacija na svijetu u povijesti čovječanstva kojima se kao pobjednicima rata sudi!!! Valjda zato što su Hrvati.

Drugi narodi svoje poraze pretvore u pobjede, a mi naše pobjede u ratu izgubimo, u miru i umjesto pobjede mi prihvaćamo poraz. Hrvatima su vjekovima vladali drugi oni pobjede drugi uzmu svu slavu. Pobjede Hrvata pretvore u poraze, a svoje poraze pretvore u pobjede .Tako da su Hrvati uvijek krivi. Hrvatski Narod se mora osloboditi nametnute povijesne krivnje, dok se  toga ne oslobode , zajedništva nema.

p.  To ste rekli grubo. Čime to pravdate ?

O. Istina je sama po sebi gruba . Istinu je najteže dokazat, ona je sama po sebi gola, siromašna, dok je laž bogata od pripreme do plasmana, ona cvate perjem  kojima se kiti  i kao takvoj nije problem zasjeniti istinu  i tako laž postaje istina,  a istina laž. To Hrvatskom Narodu ne rade drugi narodi. Oni doduše braneći svoje nacionalne interese to potiču, ali realizatori tog posla su Hrvati koji izdaju interese Hrvatskog naroda i svoje države Hrvatske te za novce služe stranim gospodarima .Tko je poslao Hrvatske branitelje  u Haag?

Tko sudi hrvatskim oslobodiocima? Tko je opljačkao Hrvatski narod  i Državu Hrvatsku? Tko je opljačkao Hrvate izvan domovine ?

Svi  Hrvati svijeta znaju odgovor na  postavljena pitanja, samo nitko nema osim par časnih iznimaka koji to barem javno kažu . Vlada i Sabor RH su jedini koji mogu dati odgovor na ta pitanja . Vjerujem da će jednog dana Hrvatska Vlada dati odgovor na ta i druga pitanja, jer su to pitanja  od Hrvatskog nacionalnog interesa.

P. Tko financira Vaša putovanja?

O. Ja i moja Obitelj.

P. Zašto to činite, zar to nije državni posao?

O. Zašto? Zbog sebe zbog svoje djece  zbog milijuna Hrvata koji isto misle, a nemaju mogućnosti da  se njihov glas čuje da se o njihovim željama i zahtjevima u Hrvatskoj barem raspravlja. Boli me da se bogatstvo  Hrvatskog Naroda podcjenjuje, raskrčmuje u bescjenje, Boli me što se Hrvati izvan domovine ne prihvaćaju kao sastavni dio Hrvatskog naroda..Boli me što nacionalno bogatstvo koje Hrvati imaju. Taj rudnik zlata nikako da se usmjeri u razvoj  Hrvatske. Stalno molim puzeći na koljenima Hrvate svijeta da mijenjaju sebe, svoj odnos prema sebi samome, prema svojim najbližima, prema svom narodu i svojoj Državi Hrvatskoj. Hrvatski Narod uz pomoć prijatelja (kojih imamo svugdje u svijetu),  mora se izboriti  za svoja prava kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Sebi svom narodu i svojoj državi Hrvatskoj u međunarodnoj zajednici osigurati ono mjesto koje nam ako narodu pripada . Nažalost za prava se moramo izboriti ;iako netko prima plaću da nam ta osigura, u praksi ta prava su nam uskraćena. Ja sam morao ići trbuhom za kruhom iz Hrvatske/Najljepše zemlje na svijetu/. Učinit ću sve što je u mojoj moći da moja djeca  ostanu i rade u Hrvatskoj. Hrvatska je država Hrvatskog Naroda. Tako piše u Ustavu RH i tako mora biti i u praksi.

P. Ima li nade da će se program Hrvatskog Svjetskog Sabora uskoro realizirati.?

O: ne da ima nade nego sam siguran da će se realizirati. Nema države na svijetu niti većeg grada gdje nije pokrenut proces zajedništva Hrvatskog Naroda. Temelji su postavljeni. Međutim stoljećima se na razno razne načine Hrvatski narod dijelio ,huškalo se  jedne na druge i uvijek se nađe izdajica hrvatskog naroda koji te prljave radnje odrade za naše neprijatelje. Ne možete preko noći odnos Hrvata prema njima samima promijeniti za 180 stupnjeva. Neki stručnjaci kažu da  nam treba 10 do 20 godina, možda i više . Radeći na realizaciji programa objedinjenja  Hrvatskog korpusa postao sam duhovno najbogatiji čovjek na svijetu. Imam prijatelje  u svakom gradu svijeta. Mislim da je to najveće bogatstvo  što ga čovjek može steći na ovom zemaljskom svijetu.

P. O vama je napisano toliko ružnih stvari nikad nista niste demantirali. Zašto ?

O. Na Internetu pod mojim imenom stvarno ima svašta,  toliko laži i gnjusnih napisa da se poštenom čovjeku smuči. Ti natpisi više govore o tim ljudima koji to pišu nego o meni. Ozbiljni i pošteni ljudi kad to čitaju iz samog teksta pročitaju odgovor. Naravno ukoliko je netko dobronamjeran i sposoban čitati između redova, a oni zlonamjerni koji ne znaju ili ne žele čitati  između redova , njihovo mišljenje o meni me ne zanima. Ja nemam vremena niti osjećam potrebu da jednu svoju minuta vremena posvetim tim ljudima. Neka se oni iz njihovog blata vade sami kako znaju i umiju.

P. Hoćete li se kandidirati na listi za Dijasporu sada na izborima.

O Ne.

P. Zašto ne?

O. Uvođenjem jedne  izborne  jedinice Izbornim Zakonom RH Hrvati izvan domovine su izigrani (prevareni),  tako da ih praktički  zastupaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine a ne Hrvati iz Europe, Australije i  Amerike . Hrvatski Svjetski Sabor je uputio Vladi i Saboru prijedlog izmjene izbornog Zakona tako da se  umjesto jedne izborne jedinice uvede 9. izbornih jedinica, npr. da Amerika bude jedna izborna  jedinica, Australija jedna, Kanada jedna, Bosna i Hercegovina jedna itd. Sa pravom biranja jednog ili dva zastupnika po izbornoj jedinici. Tako da Hrvati biraju svoje predstavnike iz svoje sredine. Svake godine obnavljamo Prijedlog sa molbom Saboru i Vladi RH, ali do danas taj prijedlog nije dat ni na raspravu, a kamoli da je prijedlogu udovoljeno, iako svi znaju da je to nužno i opravdan prijedlog Hrvata izvan domovine.

P.  I po sadašnjem izbornom  Zakonom Hrvati iz Australije i drugih država svijeta se mogu kandidirati.

O. Da teoretski,  ali praktički nema nikakve šanse da budu izabrani, jer će broj glasova dobiti kandidat za kojeg glasaju Hrvati Bosne i Hercegovine, a oni sigurno neće glasati za nekog Hrvata kojeg predlože Hrvati Amerike ili Australije nego za svog kandidata ,što je normalno i logično.

            Hrvati izvan domovine imaju Ustavno pravo, ali praktički to pravo ne mogu konzumirati. Izbornim Zakonom ta prava su izigrana, a uvođenjem 9 izbornih jedinica ta nepravda prema Hrvatima izvan domovine bi se ispravila i oni bi  imali u Saboru RH 12 zastupnika koje bi oni izabrali na izborima.

 .

P. Na kraju recite što je sa osnivanjem Hrvatske  Svjetske  Banke koju je inicirao HSSD?

O. Hrvatska mora imati jednu Hrvatsku Nacionalnu Banku- oko toga se svi slažu . Hrvati izvan domovine trebaju biti vlasnici i osnivači te banke. O banci se raspravljalo na nekoliko  pripremnih sastanaka  HSSD-a (u Hrvatskoj i izvan nje), ali nažalost uvijek se nađe Hrvat koji sve to razbije i vrati na početak. Ti ljudi služe antihrvatskim interesima umjesto interesima svog naroda, oni su jaki i imaju utjecaj i do sada  taj program uspješno koče.

P. Kako to uspijevaju?

O Nesloga, razjedinjenost Hrvata je uzrok svemu tome. Poznatom latinskom izrekom -podijeli pa vladaj. Hrvatska je svakidašnjica. Hrvatski Narod kao narod trebaju promijeniti svoj odnos prema sebi samome i prema svojoj naciji i Državi Hrvatskoj, moraju se mijenjati za 180 stupnjeva, ako želimo sačuvati svoj nacionalni, kulturološki i drugi identitet i nezavisnost Države Hrvatske. Ili ćemo se mijenjati  ili ćemo kao mali narod  u procesu globalizacije izgubiti svoje svetinje, svoju samostalnost i postati sluga u vlastitoj kući. Što od tog dvoga izaberemo to ćemo i imati. Da bi živjeli u ljubavi i slozi sa susjedima i drugim narodima svijeta trebamo prihvatiti istinu da nam nikad nitko nizašto nije kriv ,da smo sami krivi jer dozvolimo drugima da nam čine to što čine.

P. Pripadate li Vi lijevoj ili desno političkoj orijentaciji?

O. Prije početka našeg razgovora složili smo se da su podjele Hrvata  najveće prokletstvo i nesreća koje se trebamo riješiti, a Vi sami dijelite Hrvate na lijeve i desne.

Nema Hrvata lijevih ni desnih, ali ima poštenih i nepoštenih, moralnih i nemoralnih, domoljubni i nedomoljubni, dobrih i zločestih, jednostavno rečeno pozitivnih i negativnih. Sve druge podjele su uperene protiv interesa Hrvatskog Naroda i druge podjele ne smijmo dozvoliti.

p. Vjerujete li u zajedništvo Hrvatskog korpusa?

O. Da ne vjerujem ne bi radio to što radim. .

P. Sretno i hvala na razgovoru

O. Hvala Vama i Sretan Uskrs Vama i svim kršćanima svijeta.

Zagreb, 5.4.2007. g.