OTVORENO PISMO SVIM PARLAMETARNIM  STARNKAMA
U REPUBLICI  HRVATSKOJ

 Poštovani !

 U prilogu dosatvljamo Vam prijedlog izmejen izbornog Zakona Republike Hrvatske.

Taj prijedlog donešen je na Prvom Hrvatskom Svjetskom Saboru 2002 godine.

Isti je svake  godene upucivan Vladi I Saboru RH -Nažalost bez  rezultata.

            Sada pred izbore dostavljamo Vam isti priejdlog Zakona I molimo Vaše očitovanje. 

  • 1.      Dali podržavate pravo Hrvta izvan domovine da imaju pravo učešća u Zakonodavnoj vlasti Republike hrvatske?
  • 2.      Dali podržavate priejdlog izmjeen izbornog Zakona koji Vam dosatvljamo u prilogu?
  • 3.      Dali će Vaša starnka predložiti i u Saboru podržati izmejen Zakona kao sšto to tarže Hrvati izvan domovine?

 Vaše očitovanje ili ne očitovanej biti će objavljeno I sa istim će biti upoznata Hrvati u domovini I svijetu.

 U očekivanju Vašeg pozitivnog odgovora unapriejd Vam se zahvaljujemo.

 

Poreč, 5.veljače 2007.god.

 

                                                                                                Predsjednik :

                                                                                                Niko Šoljak prof. ing..
Prijedlog Zakona sa molbama:

MOLIMO SABOR I VLADU REPUBLIKE HRVTSKE DA IZMIJENI IZBORNI ZAKON RH.kako slijei u prilogu:-.

  Da osigura izvan domovinskim Hrvatima minimalno 12 zastupnika u Saboru RH ili 10% od ukupnog broja svih saborskih zastupnika. Time bi se vratila prava Hrvatima izvan domovine koja su im Ustavom RH zagarantirana, a izbornim Zakonom izigrana.Hrvatima izvan domovine treba  omoguci izbor njihovih predstavnika u Sabor RH To se moze postići uvođenejm 9(devet) izbornih jedinica za Hrvate izvan Hrvtsek a ne ejdnu kao što je sada,


.1. Izborna jedinica za pripadnike Hrvatskog Naroda koji žive i rade u SAD.
Pravo biranja 2 (dva) zastupnika u Sabor RH.
2. Izborna jedinica Australije i Novog Zelanda . Bira se 2 (dva ) zastupnika
u Sabor RH.
3. Izborna jedinica Njemacke. Bira se 1 (jednog ) zastupnika u Sabor RH.
.4. Izborna jedinica Švicarske i Austrije. Bira se 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
5. Izborna jedinica Kanade. Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
6. Izborna jedinica Bosne i Hercegovine. Pravo biranja 2 (dva) zastupnika u
Sabor RH.
7. Izborna jedinica Engleske, Francuske, Italije i Španjolske. Pravo biranja 1
(jednog) zastupnika u Sabor RH.
8. Sve istocne zemlje. Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
9. Izborna jedinica ostalih zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije.
Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

Kratko obrazloženje

Prvi Sabor Hrvatske dijaspore izradio je prijedlog,kao sto je gore naveden.Taj prijedlog upucen Saboru I Vladi republike Hrvtske u 2002. godini sa molbom da se isti usvoji i ugradi u Izborni Zakon.

Kod rasprave o izbornom Zakonu ponovno smo zamolili da se prijedlog Hrvata razmotri i ugradi u izborni Zakon.sa napomenom da smo spremni elaborirati naš zahtjev,ako to bilo tko od nas zatrazi.

Nažalost nitko nije trazio elaboriranje niti je uopce raspravlajno o prijedlogu Hrvata izvan domovine..
Hrvati izvan domovien su  sastavni dio Hrvatskog Naroda,da su  sudjelovali u odbrani zemlje,da dans učestvuju u predstavljanju Republike Hrvatske i u njenom gospodarskom i zivotu. Da Hrvati izvan domovine svojim doznakama direktno devizama puni budžet Republike Hrvatske.

Domovinski i izvandomovinski pripadnici Hrvatskog Naroda su jedna cjelina koja je odgovorna za očuvanje samostalnosti Države Hrvatske i prepoznatljivog kulturološkog i drugog indentiteta Hrvatskog Naroda ma gdje bio.
Postojecimj izbornim Zakonom Hrvati izvan domovine su izigrana tako da ih praktično presatvljaju Hrvti iz Bosen I hercegovien I to pet zastupnika Time su prevareni I izigrani Americki,Ausatrlijaski I Hrvti koji zive u Evropi I drugim kontinentima. Njihova parva Ustavom RH. Zagarantirana oni en mogu nikada konzumirati.i.
Prema nekim znanstvenim istrazivanjima, ukjljučujući prvu,drugu,treću i već sada i četvrtu generaciju izvan domovine Hrvatsek zive oko 15 miloiona

. Imajući u vidu stvarno stanje u Hrvatskoj i u svcijetu opravdan je zahtjev Hrvata da ima najmanje 10% saborskih zastupnika,kojecće oni direktno birati, po potrebi opozvati , koji će istinski biti zastupnici izvandomovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda.

Molimo Naslove da pod hitno uzmu u proceduru  Zakon koji će Hrvatima izvan domovine omogućiti da predlaže bira i bude birana u Sabor Republiek Hrvatsek.Time će se automatski povećati odgovornost izvandomovinskih pripadnika Hrvatskog naroda prema drzavi Hrvatskoj i svom Hrvatskom narodu.
Unaprijed hvala uz štovanje!
Koordinator :
Niko Soljak prof. ing.