HRVATSKI SVJETSKI SABOR
Porec, Vladimira Gortana 2
Broj: 27-2006.
Porec, 23. lipnja 2006. godine

HRVATIMA U DOMOVINI I SVIJETU

Dana 23. lipnja 2006. godine u Hrvatskom Domu u Mostaru utemeljen je Hrvatski Svjetski Sabor Bosne i Hercegovine. Za predsjednika je imenovan gosp. Ivan Pandžic, dipl. ing. iz Sarajeva, a za predsjednika HSSD – podrucja Grada Sarajeva imenovan je gosp. Srecko Cvitanovic. Ujedno, za predsjednika HSSD – podrucje Grada Mostara imenovan je gosp. Miro Pejic te za dopredsjednika gosp. Ante Pejic. Isto tako, za podrucje Grada Bugojna imenovan je gosp. Zdenko Antunovic, dok ostala imenovanja po gradovima slijede.

Sastanak je otvorio i vodio Predsjednik HSSD Bosne i Hercegovine, gosp. Ivan Pandžic, a istome je bio nazocan i predsjednik Hrvatskog Svjetskog Sabora, gosp. Niko Šoljak.

U otvaranju sastanka, a i u diskusijama koje su slijedile, istaknuta je prepoznatljivost ideje svehrvatskog zajedništva koja se ogleda u programu HSSD-a kao platforma za izgradnju i jacanje hrvatske pozicije u Bosni i Hercegovini. Tim programom, koji ima plebiscitarnu podršku povezati ce se hrvatski narod diljem svijeta u jedan jedinstveni korpus koji ce biti na ponos hrvatskom narodu i na korist hrvatskoj državi. Navodeci potrebu cvršceg povezivanja hrvata u Bosni i Hercegovini istaknuto je kako postojeci trend u državi dovodi u pitanje opstojnost i jednakopravnost, što nužno za sobom povlaci potrebu upravo donošenja programa koji ce se tim tendencijama moci suprotstaviti. Taj program, kojega HSSD ima, program u kojem su svi hrvati dobrodošli, može, uvjereni su, sprijeciti daljnju eroziju povjerenja hrvatskog naroda u vlastite snage u BiH i objediniti te snage sa ne samo iseljenim hrvatima iz Bosne i Hercegovine, nego i sa hrvatima cijelog svijeta.

Posebno je bila zapažena diskusija gosp. Johna Alpeza iz Toronta, gradevinskog poduzetnika koji je naglasio potrebu gospodarskog povezivanja hrvata izvan Bosne i Hercegovine sa hrvatima u svijetu koji su spremni investirati u BiH.

Tome se je pridružio i gosp. Marko Stepher iz New Yorka naglasivši potrebu boljeg i kvalitetnijeg informiranja hrvata izvan domovine o stanju u BiH kao i o mogucnostima ukljucivanja iseljenickog kapitala u gospodarske procese u BiH.

Gosp. Jozo Sucic iz Livna priklonio se je diskusijama isticuci kako je on povratnik iz SAD i kako je zainteresiran za sve te procese, a poglavito povezivanja prvenstveno u gospodarskom, a i u svakom drugom smislu.

O znacaju gospodarstva za ocuvanje nacionalnih interesa, zadržavanju mladih hrvata u domovini Bosni i Hercegovini govorio je gosp. Tomislav Alpeza iz Ledinca pored Gruda. Isti je naveo da hrvati nemaju druge alternative nego da se uzdaju u vlastite snage i hrvate u svijetu koji ce prepoznati u investiranju ne samo svoj nacionalni nego i gospodarski interes.

Nakon diskusija donesen je program rada za 2006/2007. godinu, a da bi se zajednicki sastanak hrvata iz BiH i iz iseljeništva mogao održati tijekom ove godine. Na tome sastanku, koji bi po mnogo cemu bio povijesni, donijele bi se konkretne odluke, planovi, odredili nositelji i sve ostalo što je potrebo za realizaciju programa Hrvatskog Svjetskog Sabora Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK HSSD BiH:

Ivan Pandžic, dipl. ing.