HRVATSKI SVJETSKI SABOR
Vl. Gortana 2 51440 Porec
Broj: o1-31/06
Zagreb, 19. svibnja 2006.

ODLUKE I PREPORUKE PRVOG SASTANKA HRVATA SVIJETA S PREDSTAVNICIMA SLUŽBENE VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE održanog dana 19. svibnja 2006. godine u Zagrebu

1. Vlada RH treba osigurati Hrvatima prve, druge i trece generacije, te svim pripadnicima hrvatskog naroda dobivanje hrvatskog državljanstva, i to bez obzira na njihovo postojece državljanstvo.

2. Hrvatski sabor treba izmijeniti Izborni zakon, pa za Hrvate izvan domovine odrediti devet izbornih jedinica umjesto jedne, kao što je to sada slucaj, te im tako osigurati pravo na predlaganje i izbor svojih 12 zastupnika , koji ce se birati u izbornim jedinicama po pojedinim podrucjima u svijetu, doticno:

a. Izborna jedinica za Bosnu i Hercegovinu s 2 zastupnika,

b. Izborna jedinica za Australija i Novi Zeland s 2 zastupnika,

c. Izborna jedinica za Sjevernu i Južnu Ameriku, osim Kanade, s 2 zastupnika,

d. Izborna jedinica za Kanadu s 1 zastupnikom,

e. Izborna jedinica za Europu (njemacko govorno podrucje) s 1 zastupnikom,

f. Izborna jedinica za Europu (englesko i španjolsko govorno podrucje) s 1 zastupnikom,

g. Izborna jedinica za Europu (francusko, talijansko i slovensko govorno podrucje) s 1 zastupnikom,

h. Izborna jedinica za Europu (ostala govorna podrucja) s 1. zastupnikom,

i. Izborna jedinica za Crnu Goru, Srbiju, Kosovo i Makedoniju s 1 zastupnikom.

3. Kandidati za zastupnike ne smiju imati prijavljeno prebivalište u RH, odnosno moraju biti s prebivalištem u svojoj izbornoj jedinici.

4. Hrvatski sabor mora osigurati Hrvatima izvan domovine sudjelovanje u izborima na kojima se bira predsjednik RH.

5. Vlada RH mora Hrvatima izvan domovine pružiti mogucnost za izdavanje novina i casopisa na hrvatskom jeziku, kao i emitiranje radio i tv programa.

6. Vlada RH mora zakonski regulirati pravo prvokupa strategijskih nacionalnih dobrima koja se privatiziraju, i to za Hrvate u domovini i u iseljeništvu.

7. Vlada RH preko svoje infrastrukture treba osigurati uvjete za rad Hrvatskih Nacionalnih Timova.

8. Vlada RH dužna je koristiti potencijal Hrvatskih Nacionalnih Timova za svoje potrebe.

9. Hrvatski sabor i Vlada RH trebaju popržiti projekt stvaranja Hrvatske nacionalne banke, kojabi osigurala prednost na hrvatskom bankarskom tržištu u smislu razvojnih plasmana, te deponiranja razvojnih sredstava domacih i stranih ulagatelja i kreditora, posebno Svjetske banke, MMF i fondova Europske unije,

10. Predsjednik Hrvatskog svjetskog sabora zadužuje se organizirati sastanak koordinacijskog tijela imenovanog za razradu programa osnivanje Hrvatske nacionalne banke, te sa istim upoznati predstavnike Vlade RH.

11. Predlaže se Vladi RH da potakne donošenje propisa kojima bi se Hrvatima povratnicima iz iseljeništva osigurao statut i prava koja imaju Irci i Izraelci nakon povratka u domovinu.

12. Predlaže se Vladi RH da se obustavi daljnja prodaja nacionalne imovine dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji utemeljen na konsenzusu hrvatskih gradana.

13. Predlaže se Vladi RH da se zemljište uz more, kao i druge površine uz vitalne objekte ne prodaju, de se daju u najam (na korištenje) vlasnicima tih objekata, a da se s odatle formiranim prihodima financiraju lokalne zajednice.

14. Predlaže se Vladi RH da se potakne donošenje propisa kojima bi se osiguralo da gospodarski kriminal iz pretvorbe i privatizacije ne zastari.

15. Predlaže se da Vlada RH potakne donošenje zakona o teritorijalnom preustroju Republike Hrvatske, tako da se smanji broj postojecih županija na cetiri.

16. Zakonom treba propisati kriterije prema kojima bi se regulirao status Opcina koje moraju imati sud, katastar, zemljišno-knjižni odjel urbanisticki odjel.

17. Predlaže se Vladi RH da pronade nacin kako bi se u Hrvatsku vratio novac koji je iznesen tijekom pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeca.

18. Vlada RH treba poboljšati uvjete ulaganja u malo i srednje gospodarstvo (poduzetništvo) kroz stimulacije u poreznoj politici, davanju na besplatno korištenje svih nepotrebnih državnih resursa, koji bi se mogli privesti svrsi u pogledu gospodarstva, poticanja zapošljavanja i sl.

19. Veleposlanstva i konzulati Republike Hrvatske trebaju pružati potporu, stimulirati i usmjeravati organiziranje Hrvata u svijetu, s tim da se napuste politicke podjele i stranacko povezivanje Hrvata u pojedinim državama svijeta.

20. Vlada RH mora biti aktivni poticatelj i nositelj ustroja Hrvata, kako bi se postigao takva razina njihove povezanosti kako bi bili subjekt dlucivanja u svome gradu, u državi u kojoj žive, kao i u cijelom vijetu.

21. Sastanci Hrvata Svijeta trebaju se priredivati dva do tri puta godišnje kako bi se moglo utvrditi što nam je ciniti, što smo postigli, a što nismo i tko je, moguce, odgovoran za to što sve predvideno nismo ucinili.

Molimo sve Hrvate diljem cijeloga svijeta da pridonesu svoj obol provedbi odluka i preporuka prvog Sastanka Hrvata Svijeta.

Razlozi za to su sljedeci:

Ocuvanje i zaštita hrvatskih nacionalnih interesa nije stvar trenutne politike u državi, nego stalna i vjecna obveza svih Hrvata, bili oni u iseljeništvu ili u domovini.

- Jedinstvo hrvatskog naroda ozbiljno je narušeno, a podjele unutar njegova oslabljenog tkiva brojne su i prijete narušiti temelje države i nacije.

- Hrvatski narod ima potencijale koje ne koristi, intelektualne i materijalne. Moraju se stvoriti potrebiti preduvjeti da se oni iskoriste, jer samo oni mogu biti pokretac razvitka.

Mladi ljudi, znanstvenici, produktivno stanovništvo, napušta domovinu odlazeci širom svijeta, a takve tendencije moraju se zaustaviti, te je nužno otvarati programe i investicije koje ce domacu pamet iskoristiti za izgradnju vlastite države.

- Nacionalne vrijednosti, obala, otoci, zemljišta i dr., pod pritiskom medunarodnih elemenata, postupno, ali stalno prelaze u strane ruke. Hrvatska je država izgubila bankarski sustav, a kako se zna da je novac poput krvi u organizmu, prijeti nam kolaps - prezaduženi gradani, branitelji i dr. ubijaju se.

- Nisu stvoreni pravni preduvjeti koji bi omogucili da hrvatsko iseljeništvo zauzme potrebnu poziciju u zakonodavnoj vlasti (prijedlog 12 zastupnika sa svih kontinenata) te na taj nacin preuzme i odgovornost za državu i naciju.

- Borba za uspostavu pravne države cesto nalikuje na rat s vjetrenjacama. Korupcija, mito, organizirani kriminal i razni galopirajuci oblici imovinskog kriminaliteta unose nesigurnost, državni sustav je trom i neucinkovit, gospodarstvo,

poljoprivreda i dr. grane, u nekakvoj fazi prilagodbe standardima EU posrcu i padaju.

I najveci razlog je u tome što ste Hrvati, što je Hrvatska vaša Država, koja ima prema vama obveze, a i vi prema njoj.

Niko Šoljak, prof. ing.

predsjednik

Dostaviti:

1.Vlada Republike Hrvatske

2. Hrvatski sabor

3. Mediji u Hrvatskoj i u svijetu

4. Svi predsjednici Hrvatskih nacionalnih timova po djelatnostima.

5. Arhiv