POSTAVLJENI TEMELJI ZA HRVATSKU SVJETSKU BANKU

            U Las Vegasu, SAD, dana  9.12.2006.g  u organizaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora  uz veliko i nesebicno zalaganje i organiziranju Hrvata na tlu Amerike Gosp.Marka Rudele, iz Los Angelesa pod presjedanjem Nike Šoljka,  predsjednika Hrvatskog Svjetskog Sabora.  Hrvati sa svih kontinenata postavili su temelje  Hrvatskoj Svjetskoj financijskoj  Instituciji .  

            Imenovani su izvrsioci koji će uz pomoć prisutnih i drugih koji su prihvatili taj program obaviti tehnički i pravni dio i osigurati uvjete za početak rada. Financijska institucija  će poslovati u svim državama svijeta i u Hrvatskoj, sa ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj i koja će investirati u razvoj hrvatskog gospodarstva.

            Za koordinatora na nivou svijeta imenovan je  Gosp.Mijo Radočaj iz Clivelanda, SAD,  a za njegova zamjenika Gosp.Marko Rudela, iz Los Angelesa. Za američko područje imenovan  je koordinator  Gosp. Pero Novak, iz Clivelanda, koji je ujedno i dopredsjednik koordinator na nivou svijeta. Za Europu imenovan je  Gosp. Mate Vekić, iz Italije, koji je ujedno i dopredsjednik Koordintara na nivou svijeta. Gosp. Ivo Jolić, dipl.ing. izabran je za koordinatora organizacije Hrvatskog Svjetskog Sabora za američki kontinent za Evropu Gospođa Branku Pavic iz Rima i za Austarliju Prof. Luku Budaka.

 Za australijski kontinent je dogovoreno da će se uz pomoć Gosp. Franka Cetinića iz Sydneya, (koji je bio nazočan skupu)  sa prof. Lukom Budakom, Ivana Strike iz Canberre i  Branka Čubelića iz Pertha, organizirati sastanak Hrvata Australije do konca siječnja 2007.g., na kojem će biti izabran koordinator financijske institucije za australijski kontinent..

Utvrđen je minimum osnivački ulog u iznosu  od 10 000 $ i maksimum od milijun $.

Do sada je  prijavljeno 275 osnivača i taj se broj svakodnevno povećava. Dogovoreno je da se prijave osnivača prihvaćaju i evidentiraju do kompletiranja dokumentacije, a nakon osnivanja utvrdit će se vrijednost dionice koje će moći kupiti  svaki građanin u Hrvatskoj i svijetu.

Osnivači mogu biti svi građani svijeta.,koji prihvaćaju program utemeljene financijske institucije.

Prijave se primaju  preko e -Maila: info@hssd.hr ili na fax. 00385-52-434006. I primaju se  do daljnjega.

Upisani iznos  uplaćuje se  kod potpisivanja Ugovora sa osnivačem..

  

Porec, 15.12. 2006. Za Hssd  Niko Soljak prof. ing.