U Zagrebu ce se, u hotelu "Dubrovnik", održati 19. svibnja 2006. godine s pocetkom u 9,30. sati, sastanak Hrvata svijeta. U svezi s tim jucer je održana Skupština ustroja Hrvatskog svjetskog sabora za grad Zagreb.

Skupštinu, kojoj su bili nazocni predsjednici zagrebackih gradskih cetvrti, otvorio je Niko Šoljak, predsjednik Hrvatskog svjetskog sabora, rekavši ukratko sljedece:

"Hrvatski svjetski sabor osnovan je 2000. godine s ciljem objediniti domovinsku i iseljenu Hrvatsku u jedan ustroj kojemu je svrha gospodarski i politicki usmjeriti Hrvatsku ka dostignucima suvremenog svijeta. Hrvatska treba biti pravna i pravedna, humana i socijalna, demokratska iznad svega, suverena i suvremena država svijeta, koja ce služiti na cast i ponos svim Hrvatima, ma gdje oni bili.

Sa zadovoljstvom konstatiram da je taj program prihvacen u Hrvatskoj, kao i u svim drugim državama, gdje Hrvati danas žive. Današnja skupština to potvrduje, ali i pokazuje što Zagreb znaci Hrvatima. Ovdje ce se, medu prvima, pokrenuti cjelina programske usmjerenosti odredene aktima Hrvatskog svjetskog sabora.

Realizacija programa Hrvatskog svjetskog sabora odvija se putem Hrvatskih nacionalnih timova razvrstanih po najvažnijim, bolje receno svim, djelatnostima ljudskog življenja i bavljenja, a koji se nazivaju odbori."

Dražen Tretinjak, glavni urednik casopisa "Korijeni", lista domovinske i iseljene Hrvatske", ukazao je na njegovu zadacu, a koja se sastoji u instinskom informiranju Hrvata diljem svijeta, otvorenosti i pristupacnosti svim temama, bez politickih iskljucivosti i dominacije pojedinih politickih mišljenja.

Skupštinu je takoder pozdravio Antun Mirkovic, predsjednik ustroja HSSD-a za grad Vinkovce.

Za predsjednika HSSD grada Zagreba izabran je Hrvoje Mirkovic. Zamjenik predsjednika je Ante Madunic, a tajnik Sulejman Tabakovic, koji je ujedno i predsjednik Odbora za pravna pitanja. Jozo Begic izabran je za predsjednika Odbora za branitelje.

Izbor predsjednika odbora za mlade, za šport, za likovna pitanja, za gospodarstvo, za informiranje i promidžbu, za turizam, za informatiku, te za osiguranje bit ce proveden na iducoj skupštini koja ce se održati do kraja lipnja ove godine.

Na kraju je predsjednik Hrvatskog svjetskog sabora Niko Šoljak upoznao nazocne da je dr. sc. Ivana Matica imenovao predsjednikom HSSD-a zagrecake regije, a dr. sc. Tomislava Draguna za nadzornika.

Dr.sc. Tomislav Dragun