HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj:0 1-2/2006.

Porec 9. veljace 2006.

OTVORENO PISMO

REPUBLIKA HRVATSKA

Saboru Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske

Poštovani!

Molimo Vas da, u što je moguce kracem roku pokrenete postupak i donesete Zakon kojim ce se cijelo podrucje Republike Hrvatske proglasiti EKOLOŠKIM ZAŠTICENIM PODRUCJEM.

O b r a z l o ž e nj e

Hrvatska svojim prirodnim bogatstvima, geografskim položajem i politicki dobrim odnosima sa svim zemljama svijeta ispunjava uvjete da bude zašticena prirodna oaza u srcu Evrope. Da služi svim gradanima Evrope i svijeta. Svijet i Evropa su spremni financirati te programe i spremni su osigurati sredstva za investiranje u zdravstveno—sportske programe i eko proizvodnju te u razvoj potrebne pratece industrije za te programe.

Prijedlog podržavaju: Evropska ekonomska zajednica, Hrvati koji žive i rade u Evropi, Americi, Australiji i drugim zemljama svijeta. Sve Vlade i grupe biznismena sa kojima je do sada direktno ili indirektno kontaktirati.

Osim Evrope, zdravstveno-sportske i eko programe podržavaju i spremne su iste financirati investitori iz Izraela, Kanade, Amerike Australije i Japana.

Investitori iz Evrope, Amerike, Australije i istocnih zemalja su veoma zainteresirani za investiranje u Hrvatsku u programe zdravstveno-sportsko rekreativnog i agro turizma, Hrvatska mora iskoristiti posebno ako znamo da je to posljednji trenutak u povijesti Hrvatske da se to realno može realizirati..

Hrvatska može dobiti neograniceni iznos sredstava za investiranje u navedene programe. Evropske zemlje pokazale su veliki interes za navedeni program u kojem vide svoj vlastiti interes. Evropa zna da jedino Hrvatska na evropskom kontinentu ima, te mogucnosti koju joj pružaju prirodne ljepote izvori ciste, pitke vode, šumski i poljoprivredni resursi koji još nisu zagadeni i pogodni su za proizvodnju prirodne zdrave hrane. More i otoci sa razvijenom obalom omogucavaju da Hrvatska bude centar zdravstveno-rekreativnog turizma zemlja odmora, ljubavi, srece i životnih vrijednosti koje ni jedna evropska zemlja ne može pružiti jer nema takve prirodne resurse niti geografski položaj koji ima Hrvatska. Ka tome treba dodati tradicionalnu gostoljubivosti Hrvata i njihovu toplinu te spremnost na životne radosti, kojih je u svijetu sve manje i manje.

Hrvatska ima sve uvjete da postane oaza odmora i rekreacije u Evropi te Vas molimo da te uvjete iskoristimo za sadašnje i buduce generacije.

Pozivano sve udruge, udruženja koji na bilo koji nacin poticu ekologiju, prirodnu zdravu proizvodnju hrane i zaštitu prirode da nam se sa svojim zahtjevima pridruže te pomognu kako bi se ideja da Hrvatska bude oaza odmora i rekreacije u Evropi ostvari i realizira na dobrobit Hrvata, Evrope i cijelog svijeta jer od toga mogu imati svi narodi svijeta koristi.

U nadi pozitivnog rješenja unaprijed hvala! Vaši prijedloge i preporuke, savjete ili negiranja opravdanosti zahtjeva možete slati na e-mail: pravo@hssd.hr, www.hssd.hr , Predsjednik:

Niko Šoljak prof. ing.

Dostaviti:

1. Naslovu

2, Ministarstvu zaštite okoliš

3. Ministarstvu Znanosti

4. Ministarstvu Poljoprivrede

5. Svim ekološkim Udrugama i borcima za zaštitu prirode.

6. Medijima u Hrvatskoj i u svijetu

7. Ministarstvu Poljoprivrede

8. Svim ekološkim Udrugama i borcima za zaštitu prirode.

9. Medijima u Hrvatskoj i u svijetu

10. Hrvatima diljem svijeta

11. Arhiv