ESTIT BO埋C, SRETNU I USPJE咚U NOVU 2006. GODINU 圃LI VAM

HRVATSKI SVJETSKI SABOR

圃LIMO SVIM HRVATIMA U DOMOVINI I SVIJETU DA U NOVOJ 2006.GODINI KUPE NEKRETNINE U HRVATSKOJ JER HRVATSKA PRIPADA HRVATSKOM NARODU.

KUPUJTE I ULA埋TE U HRVATSKU, HRVATSKI SVJETSKI SABOR STOJI VAM NA USLUZI

Bogat izbor nekretnina na prodaju mo頡te naci na www.hssd.hr/nekretnine

Odaberite grad i nekretninu, Odbor za nekretnine HSSD-a korektno ce obaviti posao na obostrano zadovoljstvo

容limo da U NOVOJ 2006. GODINI HRVATI U HRVATSKOJ I U SVIJETU POKRENU PROCES ZAJEDNI固VA DOMOVINSKE I ISELJENE HRVATSKE

TE DA BUDU SUDIONICI, KREATORI I ORGANIZATORI TOG PROCESA

容limo da se U NOVOJ 2006.GODINI HRVATICE organiziraju na nivou svijeta i uspostave zajednicku suradnju. (e-mail: zene@hssd.hr)

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI MLADI HRVATI organiziraju na nivou svijeta i uspostave suradnju. (e-mail: mladi@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI HRVATI SPORTA呼 organiziraju na nivou svijeta i uspostave suradnju u svim sportskim djelatnostima. (e-mail: sport@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI SVI HRVATSKI BRANITELJI organiziraju na nivou svijeta i uspostave zajednicku suradnju. ( e-mail: branitelji@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI SVI HRVATSKI LIKOVNI UMJETNICI organiziraju na nivou svijeta i uspostave suradnju. ( e-mail: likovni@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI SVI HRVATI organiziraju na nivou svijeta , uspostave suradnju I STVORE HRVATSKU NACIONALNU BANKU. (e-mail: banke@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI SVI HRVATI organiziraju na nivou svijeta i uspostave PRAVNE UREDE koji ce biti sposobni 靖ititi i za靖ititi Hrvate i njihove nacionalne interese. (e-mail: pravo@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI SVI HRVATSKI ZNANSTVENICI organiziraju na nivou svijeta i uspostave suradnju KAKO BI SE LAK呷 UKLJUCILI U ZNANSTVENI GOSPODARSKI I POLITICKI 埋VOT HRVATSKE. (e-mail: znanost@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI SVI HRVATI organiziraju na nivou svijeta , uspostave suradnju te udru頡nim snagama dorade list KORIJENI LIST DOMOVINSKE I ISELJENE HRVATSKE tako da postane jedan od najkvalitetnijih listova na svijetu. (e-mail: urednistvo@hssd.hr )

容limo da se U NOVOJ 2006. GODINI SVIM HRVATIMA VRATI ODUZETA IMOVINA OD 1945 DO DANA DANA咚JEGA. (e-mail: nekretnine@hssd.hr )

容limo da U NOVOJ 2006. GODINI svi HRVATI svijeta pomognu HRVATSKOM SVJETSKOM SABORU kako bi mogao REALIZIRATI 圃LJE I POTREBE HRVATA MA GDJE BILI.

Ukljucite se i vi

Pomoc i donacije Hrvatskom Svjetskom Saboru mo頡te uplatiti na racun broj:

238006-1110011692 Istarska Kreditna Banka, Hrvatska

devizni racun : 1545060 Istarska Kreditna Banka Umag, Hrvatska.

SWIFT ISKB HR 2X

U Njemackoj:

IBAN de 07 7008 0000 0545 5224 00

Dresdner. Bank Konto Nr. 5 455 224 00. International Veraen Kroatischer

POMOZITE I TRA埋TE POMOC

Predsjednik HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA:

Niko 妯ljak