Prijedlog HSSD Vladi RH

Povijest Sabora
Èlanovi senata

Stručni tim za znanost i tehnologiju
Stručni tim za odgoj i obrazovanje
Stručni tim za informiranje
Stručni tim za mlade
Stručni tim za branitelje i žrtve rata
Stručni tim za žene
Stručni tim za strategiju razvoja RH
Stručni tim za sport
Stručni tim za ekologiju, energetiku i okoliš
Stručni tim za turizam
Stručni tim  za promidžbu hrvatskih prijateljstava
Stručni tim za banke i štedionice
Stručni tim za gospodarstvo
Stručni tim za investicije
Stručni tim  za pomoc Hrvatima i Hrvatskoj
Stručni tim za more i pomorstvo
Stručni tim za pravo i pravosudje
Stručni tim za vanjske poslove
Stručni tim za socijalna pitanja
Stručni tim za nezavisne zastupnike i kandidate
Stručni tim za poljoprivredu
Stručni tim za stočarstvo
Stručni tim za ratarstvo
Stručni tim za ribarstvo
Stručni tim za elektroenergetsku neovisnost
Stručni tim za humanitarnu djelatnost
   

 

 

CENTAR ZA POVRAT ODUZETE IMOVINE
www.mladi.hssd.hr**www.turizam.hssd.hr**www.nekretnine.hssd.hr

Stručni tim za nekretnine i imovinsko pravne poslove
www.nekretnine.hssd.hr

Stručni tim za pravnu zaštitu Hrvata i njihovih nac. interesa
Stručni tim za promidžbu hr. jela i piæa
Stručni tim za likovnu umjetnost
Stručni tim za etnologiju, folklor i glazbu
Stručni tim  za hrvatski jezik i književnost
Stručni tim  za zaštitu hrvatske narodne baštine
Stručni tim hrvatskih penzionera
Stručni tim za utvrdjivanja pov. istine o hrvatskom narodu
Stručni tim za spajanje obitelji i pronalaženje izgubljenih
Stručni tim za hrvatsku pastvu i duhovnu obnovu Hrvatske
Stručni tim za hrvatske povratnike
Stručni tim za humanitarnu djelatnost
Stručni tim za stranke
Stručni tim za kulturu
Stručni tim za likovnu umjetnost
Stručni tim za ugostiteljstvo
Stručni tim za šumarstvo
Stručni tim za lovstvo
Stručni tim za vode
Stručni tim za uvoz i izvoz
Stručni tim za udruge
Stručni tim za vjerske zajednice
   
 
 HVALA SVIMA U HRVATSKOJ I U SVIJETU KOJI SU ZA ZAJEDNIŠTVO HRVATSKOG NARODA!


VELIKO JE BOGATSTVO DUHA HRVATSKOG NARODA KOJI JE OSTAO VJERAN SVOJOJ DOMOVINI HRVATSKOJ !

Govor mr¾nje zamijenimo govorom ljubavi, ljubav, ljubav i samo ljubav nam daje snagu da pobijedimo zlo hrvatskog naroda. ( Podjele, mr¾nja, iskljuèivost, poni¾enje, omalova¾avanje ego, koji iskljuèuje sve druge. Ego, koji je samo dobar, a drugi su svi loši, ego koji ubija, na kraju ubija nas same). Promijenimo odnos prema èovjeku. Èovjek je naše najveæe bogatstvo. Nemojmo svojatati Hrvatsku samo za sebe. Hrvatska je dr¾ava hrvatskog naroda. Svi pripadnici hrvatskog naroda na Hrvatsku imaju pravo i prema Hrvatskoj obaveze. Tra¾imo u èovjeku ono dobro koje svaki èovjek ima, ako to dobro tra¾imo i naæi æemo ga. To æe dobro slu¾iti svima a najviše onom koji ga tra¾i i onima koji dobro daje. Na¾alost do danas smo tra¾ili u èovjeku zlo, dobijemo razjedinjenost. Poènimo od danas razmišljati drugaèije. Svaki èovjek ima svoju vrijednost. Pronaðimo u èovjeku te vrijednosti pa æe nam svima biti bolje. Što god tra¾imo to æemo i naæi. Sve ovisi od nas samih. Probudimo se i poènimo razmišljati o sebi i s ljubavlju o drugima

Èlanovi Hrvatskog Svjetskog Sabora su luèonoše zajedništva hrvatskog naroda na nivou svijeta i borci za ljudska prava. Njegujemo dijalog, toleranciju i meðusobno uva¾avanje. Naš cilj je: pravna, socijalna, demokratska, suverena i nezavisna hrvatska. Cijenimo svoje ali uva¾avamo tuðe. Za nas ne postoje granice daljine dok imamo Hrvatsku u svom srcu. Samo ljubav prema èovjeku i svojoj domovini istinsko je bogatstvo duha i snaga koja svladava sve prepreke. Biti èlan HSSD-a znaèi voljeti Hrvatsku i hrvatski narod i biti prijatelj svim narodima svijeta. Bog i pravda su na našoj strani. Mi pobjeðujemo!

 

Hrvatske radio postaje U Hrvatskoj U svijetu U Hrvatskoj U svijetu bodyfluids-jav.com